مراحل و شرایط سرمایه گذاری

سرمایه گذاری کمتر از ۵۰ میلیون تومان

راه ۱: می توانید با در دست داشتن مدارک هویتی به یکی از شعب منتخب بانک‌های تجارت، سامان و یا خاورمیانه (لینک ۱) مراجعه کرده و کلیه فرآیند سرمایه‌گذاری را در محل شعبه انجام دهید.

راه ۲: در صورتیکه مشتری بانک تجارت هستید می توانید با دریافت نرم افزار موبایل"تجارت بورس" از وبسایت بانک تجارت نسبت به انجام سرمایه گذاری اقدام نمایید.


سرمایه گذاری بین۵۰ میلیون و ۱ میلیارد تومان

راه ۱: می توانید با در دست داشتن مدارک هویتی به یکی از شعب منتخب بانک‌های تجارت، سامان و یا خاورمیانه (لینک ۱) مراجعه کرده و کلیه فرآیند سرمایه‌گذاری را در محل شعبه انجام دهید.

راه ۲: مبلغ مورد نظر خود را در هریک از شعب هشت‌ بانک طرف قرارداد صندوق‌ها (لینک ۲) پرداخت کرده و جهت انجام بقیه مراحل سرمایه‌گذاری مدارک زیر را به شماره 96621133 فکس نموده و یا به ایمیل funds@kardan.ir ارسال کنید.

مدارک هویتی
فیش پرداخت وجه

فرم اطلاعات سرمایه گذار و صدور واحدها (لینک ۳)
پس از ارسال مدارک بقیه مراحل توسط مدیران حساب شرکت پیگیری خواهد شد. برای اطلاع از وضعیت خرید خود می‌توانید با شماره 96621100 تماس حاصل فرمائید.


سرمایه گذاری بین یک و ۱۰ میلیارد تومان

راه ۱: می توانید با در دست داشتن مدارک هویتی به یکی از شعب منتخب بانک‌های تجارت، سامان و یا خاورمیانه (لینک ۱) مراجعه کرده و کلیه فرآیند سرمایه‌گذاری را در محل شعبه انجام دهید.

راه ۲: مبلغ مورد نظر خود را در هریک از شعب هشت‌ بانک طرف قرارداد صندوق‌ها (لینک ۲) پرداخت کرده و جهت انجام بقیه مراحل سرمایه‌گذاری مدارک زیر را به شماره ۹۶۶۲۱۱۳۳ فکس نموده و یا به ایمیل funds@kardan.ir ارسال کنید.

مدارک هویتی
فیش پرداخت وجه

فرم اطلاعات سرمایه گذار و صدور واحدها (لینک ۳)
پس از ارسال مدارک بقیه مراحل توسط مدیران حساب شرکت پیگیری خواهد شد. برای اطلاع از وضعیت خرید خود می‌توانید با شماره 96621100 تماس حاصل فرمائید.

راه ۳: در صورتیکه ساکن تهران هستید، همکاران ما جهت انجام امور مربوطه به شما مراجعه خواهند کرد. در این صورت پرداخت مبلغ سرمایه‌گذاری توسط چک بانکی، صورت خواهد گرفت. برای استفاده از روش سوم و یا سرمایه‌گذاری در سبد متنوعی از صندوق‌ها و تعیین وقت برای تماس یکی از مدیران حساب شرکت با شما لطفاً نام و نام‌خانوادگی، شماره تماس، معرف خود، حدود مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری و همچنین ساعت مناسب جهت تماس (بین ۸ صبح تا ۱۲ شب) را به شماره ۲۰۰۰۹۶۶۲ پیامک نمایید.


سرمایه گذاری بیش از ۱۰ میلیارد تومان

لطفاً نام و نام‌خانوادگی، شماره تماس، معرف خود، حدود مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری و همچنین ساعت مناسب جهت تماس (بین 8 صبح تا 12 شب) را به شماره 20009662 پیامک نمایید.